AgullaArt

  • AgullaArt

    AgullaArt

    NeedleArt: la solució de teixit no teixit perforat amb agulla d'alta qualitat, mitjançant un procés de combinació d'hidro-agulla, caracteritzada per una alta uniformitat, bona resistència a la tracció, rendiment mecànic i d'allargament i tractaments addicionals per a altres propietats com la sensació de mà dura, retard de flama, aïllament acústic, etc.